Loading

PROJE DETAYI

İMAM VE KIRAAT

  • PROJE TARİHİ : 2016 / ARALIK

Yüce Kitabımız'ın lafzı ile insanın kalbi arasında köprü vazifesi gören 'kıraat' de programımızda
önemli yere sahip olacak. Her imam kendi sesinden kıraat sergileyecek. İmamlığın cemaat nezdindeki
emarelerinden olan güzel ses ve Kur'an-ı Kerim'i tecvidli şekilde güzel okumanın eşsiz
örnekleriyle bu tablo resmedilecek.