Loading

PROJECT DETAIL

EN GÜZEL İSİMLER / TRT DİYANET

  • PROJECT DATE : 2013 / JULY

Esmâü’l-Hüsnâ ile ilgili tüm bilgiler vahiy kaynaklıdır. Cenâb-ı Allah Kendi zatına mahsus güzel isimlerinden dilediklerini Kur’ân ile ve Peygamberinin (asm) diliyle haber vermiştir. Sayısı bini bulur. Allah’ın bildirmediği isimleri de vardır şüphesiz.

Nitekim Allah Resûlü (asm) bir niyazında şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Sana, Zat-ı Bârî’ni isimlendirdiğin, Kitabında inzâl buyurduğun, Peygamberine tâlim buyurduğun ve ezelî ilm-i gaybında Kendin için tahsis ettiğin Esma-i Şerîfenin hepsiyle niyaz ederim.” 

Bu minvalde hazırlanmış olan projemiz "Kum Sanatı" ile de görselliği zenginleştirilerek siz değerli izleyicilerimize hikayemsi bir anlatımla sunuluyor.